Projectmanagement

Een succesvol project is voor een groot deel afhankelijk voor het projectmanagement.

Wij hebben zeer ruime ervaring met het begeleiden, coördineren en organiseren van projecten in de bestaande bouw.

Hierbij verzorgen wij de gehele voorbereiding, het inkooptraject en het uitvoeringstraject.

Als projectleider hebben wij de volledige aandacht op de gebruiker van het pand of woning. Essentieel hierbij is een uitstekende
persoonlijke benadering, het managen van de klantverwachtingen, service, netheid en veiligheid.

Werkomschrijvingen, bestekken, veiligheidsplannen, keuzebegeleiding, opleveringen, bewonerspresentaties, bewonersevaluaties. Wij beheersen het complete pakket!

Neem gerust contact op voor nadere informatie.