Risicobeheersing

U bent professioneel vastgoedeigenaar / beheerder en uw vastgoed is uw kostbaarste bezit. Toch? Wij geven u inzicht en grip op uw technische risico’s.

Bedreiging op uw organisatie doelstellingen m.b.t. het gebouw.

De organisatiedoelstellingen (missie, visie en doelen) met betrekking tot het vastgoed zijn per organisatie verschillend. Het gaat doorgaans om financieel rendement, maatschappelijk rendement en/of te ondersteuning van het bedrijfsproces. Elke organisatie heeft haar eigen belang. Een belegger heeft hoofdzakelijk gebouwen om financieel rendement te maken terwijl een gemeente een sporthal heeft als maatschappelijk doel. En een schoolbestuur heeft een schoolgebouw nodig ter ondersteuning van het geven van onderwijs. Kent u uw bedreigingen hierop?

Heeft u inzicht in de risico’s binnen uw vastgoed en de gevolgen hiervan?

Binnen uw vastgoed loopt u diverse technische risico’s die vervelende tot ernstige gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld: Slachtoffers, imagoschade, onderbreking bedrijfsproces, schadeclaims,te hoge exploitatiekosten, ontevreden huurders/gebruikers etc. De kans dat deze gevolgen optreden is per regio, organisatie of gebruiker afhankelijk en varieert van kleine kans tot zeer grote kans. Welke risico’s loopt uw organisatie?

Hoe gaat u om met de risico’s en uw wettelijke zorgplicht?

Het is aan u wat u met de risico’s en bijkomende effecten gaat doen. Vermijden, verminderen, overdragen of accepteren. De keuze is aan u. Echter heeft u ook enkele wettelijke verplichtingen. Sinds de nieuwjaarsbrand in Volendam is er in de woningwet een zorgplicht opgenomen. Artikel 1a Woningwet bevat een algemene plicht om ervoor zorg te dragen dat geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt als gevolg van de staat van vastgoed. Wilt u hieraan voldoen?

Brand

 • Ontstaan van brand
 • Uitbreiding van brand door branddoorslag/brandoverslag
 • Niet tijdig vluchten bij brand/ niet tijdige hulpverlening

Bezwijken van constructies

 • Bezwijken van galerij- en balkonvloeren
 • Bezwijken van gemetselde kopgevels
 • Bezwijken van bouwelementen als gevolg van trillingen door mijnbouw, gaswinning of zoutwinning

Schade (scheurvorming, verzakkingen e.d.)

 • Schade aan gebouwen als gevolg van aangrenzende bouw- en/of graafwerkzaamheden
 • Schade aan gebouwen als gevolg van mijnbouw, gaswinning of zoutwinning

Onderhoud (meerjarenbegroting en conditiemeting)

 • Technische vervolgschade
 • Toename klachten (gebruik, esthetica)
 • Onvoldoende financieel rendement door onverwachte uitgaven aan onderhoud