Contra-expertise

CVW bestaat niet meer?

 

(vraag gesteld aan Joeri)

 

Wanneer u een schade meldt bij Centrum Veilig Wonen, komt er een schade-expert bij u langs om de schade op te nemen. De schade-expert beoordeelt de schade en bespreekt zijn/haar bevindingen met u. De bevindingen worden vastgelegd in een expertiserapport. Het expertiserapport beschrijft de omvang van de schade en of deze geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door een aardbeving of dat uw schade een andere oorzaak heeft.  Wanneer u het niets eens bent met de uitkomsten hiervan dan dit aangeven bij Centrum Veilig Wonen en indien gewenst een contra-expertise aanvragen. BOUW SCAN PLUS+ heeft de expertise en kundigheid om contra-expertise te mogen uitvoeren

CONTRA EXPERTISE

Wij zijn sinds juni 2015 actief bij contra-expertises voor schade bij aardbevingen betrokken. Inmiddels hebben wij tientallen contra-expertises uitgevoerd. Bij alle uitgevoerde contra-expertises is resultaat voor onze opdrachtgever (u als gebouweigenaar) behaald.

Wij voeren de contra-expertise uit op basis van het aanvraagformulier dat u heeft ingevuld. Als u daarbij hulp nodig heeft staan wij u graag bij.

Voor het bepalen van de causaliteit kijken wij naar de gehele constructie en naar alle schade. Weten hoe de constructie in elkaar zit en kijken naar het patroon van diverse schade kan namelijk tot een andere conclusie leiden dan slechts het beoordelen van 1 schade.

Voor het herstel van de schade gaan wij uit van het principe dat het betreffende gebouwonderdeel minimaal in de staat terug gebracht moet worden als dat het (mogelijk) was voor de aardbeving. In sommige gevallen kijken we of er een betere bouwtechnische oplossing is ter voorkoming van nieuwe schade door toekomstige aardbevingen.

Voor het schadebedrag gaan wij uit van dat wat minimaal nodig is om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen (laten) voeren. Daarnaast kunt u zelf aangeven welke onkosten u heeft gehad of nog verwacht te hebben tijdens de herstelwerkzaamheden.

NADERE INFORMATIE

Op de website van het CVW vindt u informatie over de procedure van een contra-expertise. Bij de mail die u ontvangt van het CVW met het taxatierapport ontvangt u daarover ook informatie.

De kosten van een contra-expertise door BOUW SCAN PLUS+ worden door het CVW vergoed.