Nulmeting bouw

SNELCONTACT

Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op,

Bij verschillende bouwactiviteiten

zoals heien, ontgravingen en bemalingen, zijn er mogelijke risico’s op ontstaan van schade aan aangrenzende gebouwen.

Het is erg vervelend voor de gedupeerden om discussie te hebben over de omvang en oorzaak van de schade. Daarom is het voor alle partijen verstandig om voor start van de werkzaamheden een nulmeting te hebben uitgevoerd. BOUW SCAN PLUS+ voert nulmetingen uit conform de KOMO BRL 5024 richtlijn.

NULMETING, RAPPORT BELENDINGEN OF VOOROPNAME

Een nulmeting Bouw wordt ook wel rapport belendingen of vooropname genoemd. De termen worden in de praktijk vaker door elkaar gebruikt, maar wordt veelal hetzelfde mee bedoeld. Het is een bouwkundige inspectie waarmee de huidige staat van een woning of gebouw wordt vastgelegd.

Hierbij worden alle aanwezige schadebeelden in beeld gebracht. Dit doen we zowel voor de binnen- en buitenzijde en waar nodig maken wij gebruik van hoogte fotografie. Er wordt vooral gelet op bouwkundige zaken van de hoofdconstructie en ook aan de binnenzijde het stucwerk, tegelwerk e.d.

NOTARIEEL VASTGELEGD

Optioneel kunnen wij u aanbieden om de nulmeting bij een notaris vast te leggen. Hiervan wordt dan een depotakte opgemaakt. Hiermee wordt de nulmeting nog eens extra en voor langere tijd vastgelegd. Hiermee is er een dwingend bewijslast ontstaan en worden onnodige en kostbare discussies op een later tijdstip voorkomen.