Brand en vluchtveiligheid

Op 19 oktober 2013

overleed in Leeuwarden een student nadat het studentenhuis waarin hij woonde vlam vatte.

Doordat de student de woning niet tijdig kon verlaten heeft hij de omvangrijke brand niet overleefd.

Bron: code rood

En zo zijn er helaas meer incidenten te noemen waar het goed mis ging. Vanuit de woningwet heeft de eigenaar van het gebouw de verplichten te zorgen voor een veilig gebouw. Het is daarom zeer verstandig om periodiek inspecties hiernaar uit te voeren.

BOUWSCAN+ voert inspecties naar brandveiligheid- en vluchtveiligheid conform NEN 6059

NEN 6059 BEOORDELING BRANDVEILIGHEID BOUWWERKEN GEPUBLICEERD.

Brand- en vluchtveiligheid is een zeer belangrijk onderdeel van de veiligheid van gebouwen.U heeft te maken met wet- en regelgeving en ook verzekeraars hebben vaak aanvullende verplichtingen opgelegd. Om te controleren of de gebouwen hieraan voldoen is de NEN 6059 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken gepubliceerd.

In de NEN 6059 is vastgelegd hoe een bouwwerk op een uniforme wijze op brandveiligheid kan worden ge├»nspecteerd. Middels de NEN 6059 worden de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten van het gebouw getoetst in relatie tot het wettelijk vereiste niveau. De norm bestaat uit 2 onderdelen: Nulmeting Brandveiligheid en Conditiemeting Brandveiligheid.

DEEL 1

NULMETING BRANDVEILIGHEID BOUWWERKEN

Deel 1 is bedoeld om ten opzichte van het wettelijk referentiekader tekorten op het gebied van brandveiligheid van een gebouw te inventariseren, maatregelen voor te stellen om de geconstateerde tekorten op te heffen en die maatregelen vervolgens aan de hand van een aan de tekorten toegekende prioritering uit te voeren;

DEEL 2

CONDITIEMETING BRANDVEILIGHEID BOUWWERKEN

Deel 2 is bedoeld om in het vervolgtraject de met deel 1 bereikte situatie op peil te houden in de onderhoud- en beheercyclus. In feite is het een periodieke her-inspectie of het gebouw nog steeds voldoet aan de brandveiligheid, waarbij dezelfde score- methodiek toegepast als bij de conditiemeting NEN 2767.