Constructieve veiligheid bouwelementen

Als gevolg van

trillingen door zoutwinningen en/of aardbevingen bestaat de kans dat er schade is ontstaan dan wel gaat ontstaan aan gebouwen.

Dit kan leiden tot esthetisch minder fraaie scheurvorming maar ook constructieve scheurvorming

Door het opstellen(seismische) risicoanalyse wordt aangegeven of er visuele gebreken zijn geconstateerd waarbij aangenomen kan worden dat de constructieve veiligheid onvoldoende is. Het niveau van de constructieve veiligheid wordt bepaald conform bestaande bouweisen zoals deze omschreven staan in het vigerende Bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, met wijzigingen van 1 januari 2015).

Aan de hand van een visuele inspectie worden de hoogste risico’s ten gevolge van trillingen aangegeven. Op basis van 13 standaard Hoog Risicovolle Bouwkundige Elementen (HRBE’s) wordt aangegeven of er in het gebouw elementen aanwezig zijn die door een trilling een risico kunnen vormen voor de veiligheid van personen en/ of dieren.

BOUWSCAN+ scant gebouwen op valgevaarlijk bouwelementen i.c.m. een nulmeting conform onze Schade Scan.

Elementen die een potentieel valgevaar hebben.

 1. muren/gevels vertonen vervormingen.
 2. slanke kolommen/ scheuren in betonnen kolommen.
 3. muren/gevels vertonen (grote) scheuren.
 4. lateien en/of rollagen vertonen vervormingen en/of scheurvorming.
 5. beschadigde gevels door gebrek aan ankers.
 6. borstweringen, balkons, baldakijnen of uitkragende elementen die kunnen vallen of waarvan de verankering beschadigd is/ontbreekt.
 7. slanke schoorstenen.
 8. misvormde/ verdraaide/ beschadigde schoorstenen.
 9. losliggende of (deels) ontbrekende (harde) dakbedekking.
 10. gebrekkig voegwerk.
 11. metselwerk dakkapellen.
 12. HRBE 12 ontbrekende of beschadigde spouwankers in spouwmuren.
 13. HRBE 13 overige spoedeisende aanbevelingen