Onderzoeksverplichting

Op 23 mei 2011 bezweek in de Antillenflat in Leeuwarden een galerijvloer van een van de bovenste etages.

Het gewicht van de vier meter brede galerijvloer zorgde ervoor dat de onderliggende vloeren eveneens bezweken. Na het instorten van de galerijvloeren hebben honderdzestig mensen de woningen noodgedwongen moeten verlaten. De financiële schade was aanzienlijk, maar er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.

(bron: code Rood)

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst stelde na aanleiding hiervan per 1 januari 2016 een onderzoeksverplichting in naar de constructieve veiligheid van de galerijvloeren van galerijflats. Dit is bij wet vastgelegd en deze onderzoeksverplichting is opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 5a, artikel 5.11 ‘onderzoeksverplichting zorgplicht’ van het bouwbesluit 2012. Voor 1 juli 2017 moet het onderzoek voor alle galerijflats zijn uitgevoerd. BOUW SCAN PLUS+ voert inspecties naar uitkragende betonconstructies conform CUR 248.

EXPERTISE

BOUW SCAN PLUS+ beschikt over de juiste expertise en geavanceerde meetapparatuur om de inspecties en constructieve berekeningen voor u uit te voeren. Wij zijn volledig op de hoogte van  CUR publicatie 248 en NEN 8700.

Voor deze inspecties is een grote noordelijke constructie ingenieursbureau één van onze partners. Samen zijn wij in staat om naast de rekenkundige toets, de juiste constructieve en pragmatische oplossingen te adviseren.

GEAVANCEERDE MEETAPPARATUUR

Tijdens de inspectie maakt Bouw Scan Groningen gebruik van een geavanceerde betonrader (PS100 & FerroScan) die 40 cm diep in de beton kan waarnemen. Hiermee wordt het aanwezige betonwapening in beeld gebracht en de dekking bepaald. Wij zijn één van de weinige bureaus die in het bezit is van deze apparatuur.

INVENTARISATIE & ONDERZOEK

Het volledige proces is uitgewerkt in een  stappenplan. Deze is gebaseerd op CUR publicatie 248 en aangevuld met communicatiemomenten voor bewoners.

  1. Inventarisatie van gebouwen
  2. Dossieronderzoek en visuele inspectie
  3. Onderzoek naar de wapening
  4. Constructieve beoordeling. Rekenkundige toets
  5. Destructief onderzoek voor informatie over putcorrosie van de wapening.
    – Het boren van kernen voor bepaling inwendige scheurvorming en chloride gehalte
  6. Aanvullende constructieve beoordeling.

ONZE KRACHT

Gelijktijdig met deze inspectie kunnen wij ook de meerjarenbegroting actualiseren, een conditiemeting uitvoeren, vluchtveiligheid beoordelen of wat u wenst. Integraal inspecteren werkt efficiënt en kostenbesparend. Wij hebben jarenlange ervaring met woningcorporaties en vereniging van eigenaren. Hierdoor weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om op de juiste momenten met de bewoners te communiceren. Wij zijn in staat om het gehele communicatietraject voor u uit te voeren

NADERE INFORMATIE

Graag informeren wij u over de onderzoekverplichting en naar de mogelijkheden van de inspectie. Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

Voor de volledigheid vindt u hier ons  infoblad gebaseerd op CUR publicatie 248.