ENERGIESCAN

De energieprestatie van een gebouw weegt steeds zwaarder mee in de exploitatie  van een gebouw. Of het nu om een woning of bedrijfspand gaat, energiebesparing is het credo! Naast de keuze voor energiebesparende voorzieningen, is het vooral verstandig om grip te krijgen op de energieprestatie van uw gebouw.
Bouw Scan Groningen geeft u inzicht in de energieprestatie van uw gebouw middels het welbekende energielabel Daarnaast is het mogelijk om de belangrijkste elementen in uw gebouw door te meten op energieverlies. Denk hierbij aan gevels, raamopeningen en daken. Met behulp van een thermische scan krijgt u zo beeld bij de warmtelekken in uw gevelbeeld. Maar deze thermische scan werkt ook andersom. Stel u heeft een voorlopig energielabel F toebedeeld gekregen, maar u heeft onlangs geïnvesteerd in isolerende maatregelen voor uw pand. U wilt natuurlijk een definitief label dat past bij de prestatie van uw gebouw. Daar kan Bouw Scan Groningen met de energiescan voor zorgen. Informeer naar de mogelijkheden.

Trias Energetica

Bij de energiescan van Bouw Scan Groningen hoort een aanbevelingsadvies. Met dit advies kunt gerichte keuzes bij het verbeteren van de energieprestatie van uw gebouw. Er is zoveel mogelijk. We stemmen ons advies af op de investeringsmogelijkheden die u voor ogen heeft.
Uitgangspunt voor ons advies vormt het principe van de Trias Energetica13.  Dit is een veel  toegepaste strategie om tot energiebesparing te komen. Op basis van dit principe is in drie stappen een verbetering van de energieprestatie van een gebouw mogelijk:

  1. Beperk het energieverbruik;
  2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen;
  3. Gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk.